Tågoperatören Deutsche Bahn Cargo köper 100 lok av Siemens

DB Cargo AG:s Vectron- lokomotiv kommer att tjänstgöra längs så kallade Rhen-Alp-korridoren, som leder genom Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien och Nederländerna.

Siemens undertecknade nyligen ett ramavtal om leverans av totalt 100 lokomotiv med tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahns godstransportavdelning, DB Cargo AG.

Vid undertecknandet av kontraktet ställde DB Cargo en beställning på 60 stycken Vectron multisystem lokomotiv.  Leveransen av dessa lok börjar i slutet av 2017 och de kommer att byggas på Siemens fabrik i Allach, i närheten av München i Tyskland.

Dessa lok kommer att tjänstgöra längs så kallade Rhen-Alpe-korridoren, som leder genom Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien och Nederländerna.

- I och med denna order investerar DB Cargo i godstrafiken och dess framtid på järnvägen. De beställda lokomotiven av multisystem gör det möjligt att köra ett tåg från Nederländerna till Italien utan att byta lokomotiv vid gränserna, säger Jochen Eickholt, VD för Siemens Mobility Division.

- Detta kommer, tillägger Siemenschefen, att göra de europeiska godstransporterna betydligt snabbare, effektivare och miljövänligare.

- Beställningen av dessa Vectron - lok markerar en ytterligare milstolpe i tyska DB Cargos expansions- och moderniseringsprogram när det gäller vår europeiska lokomotivflotta, ett program som nu har pågått i fyra år, säger Jürgen Wilder, VD för DB Cargo AG.