Ökad lönsamhet för SJ - trots förlorade intäkter

Bild: SJAB

SJ har en fortsatt stabil lönsamhetsutveckling trots att årets andra kvartal präglades av stora trafikstörningar med förlorade intäkter och merkostnader som följd. Tack vare ökade intäkter från framför allt egentrafiken nådde SJ ett rörelseresultat på 174 miljoner kronor (181) och en nettoomsättning som uppgick till 1 964 miljarder kronor (2 333).

SJ har en god försäljningsnivå och antalet resor i den kommersiella egentrafiken ökade under årets andra kvartal med två procent. SJs löpande kundförbättringar ger effekt på kundnöjdheten, och NKI uppgick för andra kvartalet i rad till 72, jämfört med 70 för helåret 2016.

- Inom SJ har vi fortsatt stort fokus på att leva upp till våra viktigaste kundlöften, en säker och punktlig resa med god service för våra resenärer. Vårt förbättringsarbete fortsätter i hög takt och det är roligt att våra resenärer ser de positiva effekterna och att fler väljer att resa med SJ, samtidigt som kundnöjdheten är fortsatt hög, säger Crister Fritzson, vd SJ.

Den digitala utvecklingen för SJ fortsätter och visar en ökning av resenärernas användning av SJs digitala kanaler, sj.se, SJs app och biljettautomater. Under kvartalet valde 97 procent att köpa sin biljett digitalt, jämfört med 95 procent vid årsskiftet.

Flera stora händelser i Stockholm under kvartalet fick kraftig påverkan på SJs trafik i stora delar av landet. Tiotusentals resenärer drabbades av inställda tåg och kraftiga förseningar. Enbart stoppet dagen före midsommarafton har lett till negativ effekt på närmare 20 miljoner kronor avseende intäkter, kostnader samt bedömd effekt på SJs varumärke.

- Under kvartalet har det blivit väldigt tydligt att SJ står på en stadig grund, men att yttre omständigheter märkbart påverkar vår verksamhet. För våra kunders bästa behöver Trafikverket införa jobbstopp på järnvägen inför storhelger, SJ behöver få minutsnabba tillstånd vid omledning av våra tåg och våra resenärer måste få trovärdiga prognoser vid förseningar, säger Crister Fritzson.