MTR Express fördubblar intäkterna under 2016

Foto: MTR Express.

Under 2016 summerar MTR Express en kraftig intäktsökning per helår. Ökningstakten håller i sig under 2017 och intäkterna i år överträffar bolagets affärsplan samtidigt som bolaget närmar sig ett positivt rörelseresultat. Intäkterna ökade från 85 till 190 miljoner kronor under 2016.

– Vi är väldigt glada över att ha mer än dubblat intäkterna under 2016 tack vare mycket god kundtillströmning. Det visar vilket efterlängtat alternativ vi är på sträckan Stockholm-Göteborg, säger Johan Söör, VD MTR Express.

Ökningen har fortsatt in i 2017 med en takt på ca 50 procent jämfört med samma period föregående år. Förlusten blev 118 miljoner kronor för 2016, vilket var väntat och en konsekvens av höga fasta kostnader.

MTR Express har under de senaste 12 månaderna haft 13 procentenheters bättre punktlighet på Stockholm-Göteborg än konkurrenten SJ och är mest punktligt av alla tåg- och flygbolag på sträckan. Under våren 2017 blev bolaget för andra året i rad högst rankat av Svenskt Kvalitetsindex bland alla tågbolag i Sverige.

– Att vi har de nöjdaste kunderna och sträckans högsta punktlighet samtidigt som våra intäkter ökar och vi går mot ett positivt rörelseresultat visar att vår strategi är rätt. Vi ser ingen motsättning mellan att hålla hög trafiksäkerhet, kvalitet och service och samtidigt ha en kostnadseffektiv och innovativ affärsmodell, säger Johan Söör.

MTR Express startade sin snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg i mars 2015. Konkurrensen ökar tågresandet totalt sett på bekostnad av mindre hållbara transportmedel. Under 2016 ökade tågresandet på sträckan med 15 procent medan flyget minskade med 1 procent, tack vare att antalet snabbtågsavgångar ökat med cirka 40 procent och biljettpriserna gått ner.

– Vi ser tydligt att konkurrens gynnar hela tågbranschen och framförallt resenärerna som har fått fler avgångar och lägre priser. Alla mina kollegor gör ett fantastiskt jobb för att ge våra kunder bästa möjliga service och vårda MTR Express position i branschen som ett tågbolag som utmanar och tänker nytt, avslutar Johan Söör.