”Djärv” privat godsbana föreslås i Chicago

Foto: JeremyA/Wikimedia Commons

Chicago är Nordamerikas enskilt största järnvägshubb -  så mycket som 25 procent av USA:s järnvägstrafik från öster till väster passerar staden. Cirka 500 godståg om dagen hanteras.

Det har lett till svår trängsel på spåren och det kan ibland ta flera dagar för tåg att köra genom staden.

En grupp privata investerare har nu föreslagit en ny godsbana som löper runt Chicago som en lösning på stadens flaskhalsar.

Investerarna kallar sig Great Lakes Basin Transportation (GLBT) och deras förslag har en uppskattad kostnad på 2,8 miljarder dollar. Stora markarealer som i dag används till jordbruk måste tas i anspråk, enligt förslaget. Något som redan väckt mycket kritik. Banan skulle skapa ökad kapacitet och möjliggöra att 110 tåg om dagen kör genom Chicago på omvägar runt den befintliga terminalen.

I maj lämnade GLBT in en formell ansökan till transportmyndigheten där gruppen föreslår att de själva bygger och driver godsbanan, som skulle gå 57 till 138 kilometer utanför tättbebyggt område, helt skild från annan spårtrafik. Förslaget har kallats ”djärvt och utmanande”.