Utbildningsinstans inom tågunderhåll kan hamna i Hässleholm

SJ-tåg uppställda på Hässleholm C. Foto: SJ

SJ och Yrkeshögskolan Syd kommer tillsammans med andra aktörer i branschen att ansöka om en utbildning inom tågunderhåll. Detta för att stärka den regionala kompetensförsörjningen i ett område som stadigt växer. Det framgår av ett pressutskick från Hässleholms kommun.

– Skåne är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner och Hässleholm är en viktig järnvägsknut genom sitt strategiska läge. Om utbildningen beviljas kommer det här samarbetet innebära ett stärkt utbildningserbjudande för Yrkeshögskolan Syd vilket också kan gynna nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan Hässleholm, SJ och övriga aktörer skapa och utveckla utbildningar inom järnvägssektorn som är till gagn för kommunen, regionen och invånarna, säger Madeleine Leth, samordnare i Skåne Nordost.

– Vi har kunskap av att planera och genomföra tågtrafik genom hela kedjan, allt från utbildning av lokförare och depåpersonal, effektiv verkstadsdrift och tågunderhåll samt erfarenhet av att köra tåg i hela Sverige. Därför har vi goda förutsättningar att leverera säker kvalitet, hög punktlighet och service till resenärerna. Genom det här samarbetet kan vi tillföra resurser och kunskap som kommer till gagn för alla resenärer, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik, på SJ.

De stora tågsystemen i södra Sverige skulle gynnas av att utbildning och praktik placeras inom regionen. Inte minst kan den nya tågdepån i Hässleholm och de kompetenser som kommer att behövas där gynnas av samarbetet.
Om utbildningen beviljas kommer den att arrangeras av Yrkeshögskolan Syd i samarbete med SJ och andra aktörer där SJ bland annat kommer att erbjuda praktikplatser för studenter, medverka i ledningsgruppen och allmänt bistå med kompetens och erfarenhet.
Nästa steg mot den nya yrkesutbildningen i Hässleholm blir att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta vidare med projektet.