Grönt ljus för snabbtåget mellan Paris och flygplatsen Charles de Gaulle

Den 32 km långa snabbtågssträckan bedrivs av ett joint venture mellan SNCF Réseau och Aéroports de Paris. Foto: Ministere des Transports

Europeiska kommissionen har godkänt ett tidigare förordat finansieringsförfarande för byggandet av en särskilt snabb CDG Express-järnvägslinje mellan stationen Paris Est och Charles-de-Gaulle-flygplatsen.

Enligt det nuvarande förslaget ska det byggas en 32 km lång snabbtågssträcka, som bedrivs av ett joint venture mellan SNCF Réseau och Aéroports de Paris. Linjen beräknas bli färdig år 2023.

Den beräknade kostnaden på 1.32 miljarder euro ska finansieras genom en extra avgift som införs 2024 och som betalas av alla flygpassagerare som inte reser som transitresande via flygplatsen.  Dessutom kom man överens om en så kallad cession-garanti för att säkerställa betalningen av koncessionshavarens lån.

Snart inleds ett konkurrenskraftigt anbudsförfarande för att utse operatören för det framtida snabbtåget.