Sträckan Stockholm-Oslo lyfts på europeisk nivå

Oslo centralstation. Foto: Visit Oslo

Uppgradera järnvägen och vägarna mellan Stockholm och Oslo. Den uppmaningen får nu EU från den europeiska tankesmedjan The Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR*.

EU strävar efter ett gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar för att få en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad. För att uppnå det har EU etablerat nio prioriterade infrastrukturkorridorer.

En av dessa korridorer går från Norge, Sverige och Finland i norr till Italien och Malta i söder. På sin väg passerar den både Oslo, Örebro och Stockholm men det saknas en förbindelse mellan Örebro/Stockholm och Oslo. Det är en av de saker som CPMR vill justera, och beslutade vid ett möte i dag att lägga fram ett förslag om att utvidga infrastrukturkorridorerna.

Sträckan hamnar på kartan

I förslaget är förbindelsen mellan Stockholm och Oslo en av de sträckor som specifikt pekas ut, och som står högst upp på listan. Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad, gläds åt beskedet från CPMR och konstaterar att signalen är viktig.

– Det betyder mycket. Att få med stråket mellan Stockholm och Oslo i en av EU:s infrastrukturkorridorer skulle sätta sträckan på kartan. Det skulle också öka möjligheterna för medfinansiering från EU för infrastruktursatsningar som vi vill göra, säger Mats Gunnarsson.

Kortare restid ger fler resenärer

CPMR konstaterar att 82 procent av de som i dag reser mellan Stockholm och Oslo tar flyget.

– Kan vi genom infrastruktursatsningar korta tågresorna från 4 timmar och 40 minuter till 3 timmar skulle många av de som i dag flyger eller åker bil välja tåget istället. Det skulle innebära stora vinster så väl för de som snabbt och enkelt vill resa i stråket som för miljön, säger Erik Johansson (L), ledamot av nämnden för samhällsbyggnad och regionens representant i CPMR.

– Jag är mycket nöjd att representanterna från de andra EU-länderna i CPMR ser värdet av stråket, avslutar Erik Johansson.

* CPMR  kopplar samman cirka 160 regioner från 25 länder. Organisationen representerar ungefär 200 miljoner människor.