Persontågen mellan Eksjö och Nässjö ställs in i höst

Tågtrafiken mellan Eksjö och Nässjö ersätts av bussar i höst. Foto: Länstrafiken i Jönköping.

Det saknas lok och vagnar

Det blir inga persontåg mellan Eksjö och Nässjö i höst. Resenärerna får förlita sig till de täta bussturerna mellan städerna. Det rapporterar Vetlanda-Posten.

– Bristen på fordon gör att vi tvingas ställa in persontågtrafiken mellan Eksjö och Nässjö från mitten av augusti, säger Erik Andersson på Länstrafiken till tidningen.

Länstrafiken har i flera år brottats med brister i fordonsparken på tågsidan. Något som till och från ställt till med problem. För att säkerställa det nödvändiga fordonsunderhållet väljer man att dra in persontrafiken mellan Eksjö och Nässjö på Nässjö-Oskarhamns järnväg meddelar Vetlanda-Posten.