Underhållseftersläpningen ökar på norska järnvägar

Konsernsjef Gorm Frimannslund. Foto: Thor Erik Skarpen.

I Norges Nationella Transportplan, NTP, föreskrivs att effektivitetsvinster i storleksordningen 6 miljarder norska kronor kommer att bidra till att minska eftersläpande underhåll på norska järnvägen. Trots det är det troligt att eftersläpande underhållet kan komma att öka kraftigt under den första delen av perioden 2018 till 2029.

Det råder ingen tvekan om att det är glädjande att viljan att bygga ny infrastruktur är så stor. Det viktigaste är att vi tar hand om den infrastruktur vi redan har. Vi bör inte hamna i en situation där vi bygger ny järnväg medan vi inte har möjlighet att ta hand om det vi har. Det är vad som kommer att se till att både passagerare och gods anländer i tid i framtiden, säger Gorm Frimannslund koncernchef i Bane NOR.