VR Infrapro planerar och projekterar Rämshyttetunneln i Bergslagen

Nya utmaningar väntar på järnvägsprojekteringsbolaget VR Infrapro, som får förtroendet att leda planering och projektering av Rämshyttetunneln

Rämshyttetunneln är ett mångfacetterat uppdrag med intressanta utmaningar och leds av samma organisation hos Trafikverket som vi redan idag samarbetar framgångsrikt med. 

- Sedan vi bildades för knappt ett år sedan har vi vunnit 5 väg- eller järnvägsplaner. Det är roligt att konstatera att vi på så kort tid blivit en etablerad leverantör till Trafikverket och särskilt roligt att konstatera att vi också erhåller fina omdömen från kunden, säger Henrik Öhrnell, VD.

VR Infrapro är den svenska nystartade delen av den finska konsultverksamheten inom VR Track Oy som hör till VR Group koncernen. Med 150 års erfarenhet av järnvägsprojektering i ryggen etablerade man företaget i Sverige.

Till en början kommer större delen av projekteringsarbetet att genomföras med finska resurser för att sedan successivt tas över av den svenska organisationen som kommer att byggas upp de närmaste åren.​

Affärsidén är enligt ledningen att bygga upp en slimmad, effektiv och högkompetent organisation som kan hantera alla typer av uppdrag från planeringsskedet till totalentreprenader. En särskild vikt kommer att läggas på projektledningsförmågan (uppdragsledning) som är grundläggande för att genomföra projekteringsuppdrag idag.​