Nystadsbanan elektrifieras

Slut med dieseldrift. Godståget Dv12 färdas här från finländska staden Nystad i riktning mot Åbo. Finska regeringen vill nu elektrifiera sträckan. foto: Wikipedia, kredit: J. Albert Vallunen

Regeringen i Finland föreslår att banavsnittet mellan Åbo och Nystad elektrifieras. I regeringens tilläggsbudget föreslås ett anslag på 21 miljoner euro för elektrifiering av Nystadsbanan. Syftet är att utveckla trafiken och pendlandet mellan expansiva städer och samhällen i södra Finland.

Samtidigt ökar säkerheten och miljöriskerna minskar på bangården i Åbo. Tågbanan har länge ansetts vara viktig för regionen, särskilt nu då det behövs mycket arbetskraft både i Åbo och i Nystad.

Nu när efterfrågan på arbetskraft har skjutit i höjden tvingas beslutsfattarna utveckla förbindelserna ytterligare. Fram till idag har endast varor levererats på tågrutten, främst till och från Yaras gödselfabrik i i Nystad.

Banan kan visserligen redan nu tas i bruk för persontrafik, men på grund av att trafiken i dagsläget körs med dieseltåg, är den både långsammare och därmed mindre lönsam ur ett kommersiellt perspektiv.