”Spårvägen kommer göra det möjligt för fler människor att resa hållbart i Lund”

Spårvagnarna i Lund ska gå på eget utrymme i gatumiljön och ska inte blandas med annan trafik, förutom i korsningar och passager. Bild: Metro arkitekter och Lunds kommun
Den 5,5 kilometer långa spårvägssträckan i Lund sträcker sig mellan Lund C och Science Village/ESS. Längs med spårvägen ges utrymme för en rejäl stadsutveckling. Karta: Lunds kommun
Banan tillför ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden. Bild: Metro arkitekter och Lunds kommun

Nu är spårvägsbygget i Lund en realitet. Sedan mars 2017 pågår byggnation på tre platser i den anrika lärdomsstaden, som planerar att rulla ut de första spårvagnarna på den totalt 5,5 kilometer långa dubbelspårssträckan hösten 2019.

- Utbyggnaden för spårvagn i Lund är en historisk milstolpe i kollektivtrafiken i Lund och för hela Skåne. Lund expanderar nu snabbt, med bostäder och ny infrastruktur i nära anslutning till ESS och MAXIV. Utbyggnaden för spårvagn kommer ytterligare att stärka utvecklingen, stimulera tillväxten, binda samman kommunen och underlätta pendlingen till och från Lund. Det sade Henrik Fritzon (S), ordförande i Region Skåne, i samband med den officiella byggstartsceremonin som samlade en stor skara människor från såväl allmänhet, politikerskrået som involverade projektaktörer.
Fritzon fick bifall från sin politikerkollega på kommunen, Emma Berginger (mp), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Lund.
- Spårvägen kommer göra det möjligt för fler människor att resa hållbart i Lund och är en del i att bygga ett modernt och klimatsmart samhälle.

Utgår från Lund C
Den 5,5 kilometer långa spårvägssträckan, med nio hållplatser, utgår från Lund C, en av Sveriges största järnvägsstationer. Därefter passerar den stadens stora arbetsplats- och studentområden: Universitetssjukhuset, Lunds Tekniska Högskola samt forsknings- och utvecklingsområdet Ideon. Därefter passeras de nya stadsutvecklingsområdena som successivt växer fram i Max IV och ESS fotspår. Söder om detta forskningscenter kommer en helt ny stadsdel etableras, Brunnshög Centrum.
Spårvägen kommer därmed att knyta samman medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost. 
- Med spårvägen får vi bästa möjliga förbindelse mellan den nya stadsdelen Brunnshög och stadskärnan, samtidigt som vi stärker förutsättningarna för en positiv stadsutveckling längs hela stråket, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.
 

Skanska bygger infrastruktur
Det var Skanska som vann kontraktet med att bygga infrastrukturen i projektet. Byggjättens avtal med Lunds kommun, värt cirka 710 miljoner kronor, omfattar 5,5 kilometer dubbelspår samt bland annat nio hållplatser, en ny bro, trafikanordningar och BEST-arbeten (installation av bana, el, signal och tele) i stadsmiljö.
Lars Lindberg, vice vd Skanska Sverige AB, deltog även han på byggstartsceremonin.
- På Skanska vill vi vara med och bygga ett bättre samhälle, därför känns det extra kul att få vara med i detta projekt, som så tydligt slår an till ett hållbart resande. Vi kommer att göra vårt yttersta, i samverkan med vår uppdragsgivare Lunds kommun, för att detta ska bli ett bra bygge.

Kostnader för depå och vagnar tillkommer
Förutom den stora infrastrukturkostnaden i projektet tillkommer ytterligare utgiftsposter. De 7 stycken 30-metersspårvagnar som kommer att beställas, beräknas kosta cirka 175 miljoner kronor. Därtill tillkommer en depåkostnad på cirka 270 miljoner kronor. Dessa delar, vagnar och depå, bekostas och förvaltas av Region Skåne/Skånetrafiken.
Region Skåne och Regionfastigheter/Regionservice har gett WSP uppdraget att som generalkonsult ansvara för projekteringen av Lunds nya spårvagnsdepå. Depån kommer att placeras vid slutstationen i närheten av ESS. WSP har fått uppdraget att genomföra utrednings- och projekteringsarbete för depån fram till färdiga system- och bygghandlingar.
Källor: Lunds kommun, Skanska, WSP

Text: Christer Wiik