Fältarbeten för Norrbotniabanan påbörjas i Västerbotten

Norrbotniabanan är en planerad ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Karta: Norrbotniabanan

För Norrbotniabanans delprojekt mellan Umeå-Skellefteå påbörjas inom kort fältstudier. Det meddelar Trafikverket på projektets webbplats.

Enligt Trafikverket så kommer projekterande konsulter att utföra förberedande arbeten som inventeringar, markundersökningar, inmätningar och arkeologiska utredningar. Även enklare grävarbeten och naturinventeringar ska göras. Dessa arbeten görs som ett led i de kommande förslagen till linjedragningar av järnvägen som kommer att förevisas på samrådsmöten för närboende och allmänhet under året.

Enligt lokaltidningen Norran ska det kring årsskiftet 2018-2018 stå klart om var Norrbotniabanans spår ska gå från södra kommungränsen och genom centrala Skellefteå. Då kan, enligt Norran, fastighetsägare längs sträckan få veta av Trafikverket om de berörs eller inte.

- Ingen fastighetsägare ska bli avskuren från sin fastighet. En del mindre vägar kan behöva dras om och kopplas ihop med andra för överfarter, säger Maria Erlandsson, projektledare för Skellefteådelen av Norrbotniabanan, till Norran.