SJ utvecklar ny digital funktion

Foto: SJ

SJ är ett av Sveriges mest digitaliserade företag. Som ett led i det tar man nu hjälp av sina Prio-medlemmar för att kunna utveckla funktionen ”Var ska jag stå på plattformen”. Funktionen har testats i SJ Labs-appen under 2016 för snabbtågstrafiken på stationerna i Katrineholm, Stockholm och Borlänge.

Funktionen är en efterfrågad och viktig information till resenären som ska kliva ombord eftersom det underlättar för resenären att inte behöva stå fel på plattformen med sitt bagage.

 – Många av de 5 000 resenärer som testat funktionen ”Var ska jag stå på plattformen” har hört av sig och varit väldigt positiva. De har saknat de gamla planscherna som visade vart på plattformen man ska stå. Det blir en onödig stress för många att först när tåget rullat in se vart de ska gå på någonstans. När vi nu ska skala upp funktionen och göra den tillgänglig för en större användarskara i SJ-appen, tar vi våra Priokunder till hjälp för att samla in vagnlägesskyltarnas exakta koordinater. Dessa behövs för att vi ska kunna använda dem digitalt, säger Claes Lindholtz, chef Affärsutveckling och initiativtagare till ”Den stora skyltjakten”.
Källa: SJ