Första tåget genom den nya tunneln i Gamla Uppsala

Första tåget kör genom tunneln. Foto: Trafikverket

Tidigt på måndagsmorgonen den 8 maj gick det första tåget genom dubbelspårstunneln i Gamla Uppsala.  Det var UL:s Upptåg, på väg från Gävle till Uppsala, som blev det första tåget någonsin att köra igenom den 610 meter långa tunneln. Det framgår av ett pressmeddelande från Trafikverket.

Under helgen fick Trafikverket arbeta enligt en strikt tidplan för att bli klara med inkopplingen av det västra spåret genom tunneln, innan tågtrafiken skulle släppas på igen.
I nuläget är alltså bara det ena spåret trafikerbart. Det östra spåret tas i bruk den 17 september. Då sker också invigningen av hela projektet.
Totalt bygger Trafikverket fyra kilometer nytt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Förutom att närmiljön blir bättre, bidrar det nya dubbelspåret till att förbättra säkerheten. Risken för trafikstörningar minskar, och det blir möjligt att köra fler tåg på sträckan.
Dubbelspåret genom Gamla Uppsala, som har en budget på 1,3 miljarder kronor, är också en av de kapacitetshöjande åtgärder som görs för att Citybanan i Stockholm ska kunna nå sin fulla effekt.
Det gamla enkelspåret, som byggdes 1874, trafikerades för sista gången den 5 maj. När spåret rivs försvinner också tre plankorsningar, vilket ger en säkrare trafiksituation och bättre miljö för dem som vistas i området.