Stadsarkitekt: Hyperloop tekniskt möjligt

Sektioner för Hyperloops testbana kopplas samman i Nevada. Foto: Flickr.
Konstnärens illustration av Hyperloop. Foto: Wikimedia Common

Stadsstyrelsen i staden Salo i Finland tar snart del av en utredning kring förutsättningarna för att konstruera en testbana för den supersnabba tågförbindelsen Hyperloop i staden. Det finns uppenbarligen inga större hinder för att köra igång med projektet.

- Tekniskt sett är det möjligt. Det finns dessutom flera olika alternativ för banan. Den här utredningen ger inga exakta svar utan sätter närmast upp ramarna för fortsättningen, berättar Salos stadsarkitekt Jarmo Heimo till radiosändaren Yle.

Det handlar alltså om det nästa steget mot att den supersnabba tågbanan Hyperloop ska kunna bli verklighet i Finland och så småningom även mellan Sverige och Finland. I nuläget håller bolaget Hyperloop One att utreda var man kunde bygga testbanor – och Salo är ett av alternativen.

I slutändan skulle förbindelsen sträcka sig från Helsingfors till Åbo, potentiellt ända fram till Stockholm, och staden Salo, som ligger mellan Helsingfors och Åbo, är därför ett förstklassigt val för testbanan.

- Dessutom har vi redan tidigare visat att vi som stad kan anamma väldigt radikal teknologi, säger Heimo enligt Yle.

Utredningen är gjord av ett konsultföretag. Inga beslut kring testbanan kommer dock att fattas nu. Istället överlåter man nu ansvaret åt privata aktörer.

- Salo stad har gjort sitt, konstaterar Heimo.

Salo har själva betalat 100 000 euro för utredningen, och mer än så har staden inte råd med att investera.

Den ekonomiska aspekten är också det största problemet, konstaterar den tekniska utredningen. Utöver det ekonomiska kan miljöfrågor komma att orsaka huvudbry.

Det problematiska är att de två problemen orsakas av varandra. Det miljövänligaste skulle vara att bygga banan helt och hållet under marken – vilket för sin del får kostnaderna att skjuta i höjden.

Att utnyttja de redan existerande motorvägarna och tågbanorna för att bygga banan på marken kommer inte heller på fråga.

Hur stora kostnaderna för Hyperloopbanan skulle bli är fortfarande oklart, men i nuläget har man spekulerat kring summor på sex miljarder euro för banan i Finland. Testbanan kan komma att kosta upp till tre miljarder euro, enligt Yle.