Trafikverket arrangerar lokalt samrådsmöte om Norrbotniabanan

Norrbotniabanans sträckning mellan Umeå och Luleå. Karta: Norrbotniabanan

Trafikverket bjuder in fastighetsägare, nyttjanderättshavare och allmänheten till ett tidigt samrådsmöte om en delsträcka på Norrbotniabanan, Robertsfors-Skellefteå.  Mötet hålls i Skellefteå den 18 maj, meddelar Trafikverket.

Även representanter från Skellefteå kommun kommer att finnas på plats för att informera om kommunens planer och tankar kring järnvägsprojektet.
Norrbotniabanan är en planerad ny kustnära järnväg på 27 mil mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Just nu pågår ett utredningsarbete för projektets olika delsträckor.
För mer info:
www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan