Tågoperatörerna påminner om årsstämma och konferens

Foto: Christer Wiik

Den 10 maj i Stockholm är det dags för Branschföreningen Tågoperatörernas årsstämma med efterföljande konferens. Agendan innehåller punkter som prioriterade frågor 2017, information från Trafikutskottet, Status i Sverigeförhandlingen, presentation från JBS och CER samt presentationer från branschföreningens fokusgrupper.

Branschföreningen Tågoperatörerna representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs genom det av föreningen helägda bolaget Sveriges Tågoperatörer Service AB.
Branschföreningen är dessutom medlem i den europeiska samarbetsorganisationen Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) i Bryssel.
Källa: Branschföreningen Tågoperatörerna
Läs mer : www.tagoperatorerna.se