Tidigare SJ-topp vill se Norrbotniabanan byggas

Karta: Norrbotniabanan

”Satsa på järnvägen och en utbyggnad av Norrbotniabanan, det är angeläget för hela Sverige” Det skriver Christer Beijbom, fd chef SJ Gods (nuvarande Green Cargo) i en debattartikel i Norrbottens-Kuriren. Han hävdar att norrländska basindustrin, som utgör en stor del av Sveriges BNP och export, kan växa ytterligare genom effektivare järnvägstransporter.

Beijbom lyfter fram flera aspekter för att bygga ut Norrbotniabanan och koppla ihop den med nuvarande Botniabanan. ”En sammanhängande infrastruktur från norr till söder i ett effektivt järnvägsnät innebär att tågoperatörerna kan erbjuda marknaden lägre transportkostnader med tåg som kan lasta mer och som kan framföras med högre hastighet utan stopp” skriver Beijer i Norrbottens-Kuriren, som även vill lyfta skäl som större arbetsmarknader, ökade skatteintäkter och stärkt svensk ekonomi. Detta genom att nya marknader öppnas. 
Även säkerhets- och miljöaspekterna betonas i artikeln. ”Säkerheten ökar dramatiskt genom att man bildar dubbelspår tillsammans med stambanan genom övre Norrland. Samtidigt som koldioxidutsläppen minskas med cirka 80 000 ton om året” skriver Beijer.

Text: Christer Wiik