Tysk byråkrati och brist på handläggare fördröjer Fehmarn Link

järnvägstunneln under Fehmarn Bält skapar möjligheter till järnväg norrut mot Göteborg och Oslo. Bild: Fehmarn Link project

Upp till 12 600 tyskar har klagat på infrastrukturprojektet Fehmarn Link. För att påskynda handläggningen av alla klagomål har den danska regeringen beslutat att ge den tyska delstaten Schleswig-Holsteins myndigheter pengar för att anställa fler handläggare.

- För att minimera fördröjningen av tunnelprojektet Fehmarn Link säger den danska regeringen att man nu är beredd att hjälpa Schleswig-Holstein att anställa fler handläggare så att miljöbedömningen kan godkännas och att byggandet av förbindelsen kan inledas så snart som möjligt, berättade danska Transportministeriets pressrepresentant Kristian Pihl - Lorentzen, för tidningen Börs.

- Vårt erbjudande går ut på att använda våra egna EU-medel för att ytterligare öka bearbetningkapaciteten på den tyska sidan. Om detta kan hjälpa till höja antalet administratörer från 50 till 100 kommer det att vara till stor hjälp för oss,  säger transportministeriets talesperson till danska Börstidningen.

Europeiska kommissionen beviljade 4,4 miljarder danska kronor för Fehmarn Link år 2015. Pengarna utbetalades till Danmark, som finansierar tunnelförbindelsen mellan Tyskland och Danmark, men nu kommer den danska regeringen att använda en del av pengarna för att påskynda miljöbedömningen och dess godkännande i Tyskland.

Ansvariga för Fehmarn Link tvivlar på de tyska myndigheternas förmåga att klara av behandlingen av petitioner från miljögrupper och andra intresseorganisationer.

I december 2016 meddelade transportministern i Schleswig-Holstein, Reinhard Meyer att miljögodkännandeprocessen var minst ett halvår försenad. 

Danmarks transportminister Ole Birk Olesen skrev i februari i år till sin tyska motsvarighet i Berlin, Alexander Dobrindt att han var orolig för att myndigheterna i Schleswig-Holstein inte hade nog med kapacitet för att kunna förhindra ytterligare förseningar.