Ett tredje spår eliminerar flaskhalsar på Long Island

Konstnärens tolkning av en ny järnvägsstation i Mineola, som också är en del av tågoperatören LIRR:s projekt, som går ut på att bygga ett tredje spår på Long Island, öster om New York-city. Foto: LIRR

Amerikanska tågoperatören LIRR:s planer på att bygga ett tredje spår på en överbelastad del av Long Island Rail Road har tagit ett ordentligt kliv framåt i med publiceringen av en slutlig miljökonsekvensbeskrivning (Feis) för projektet efter mer än ett år av datainsamling, analyser och offentliga samråd.

LIRR:s linje på Long Island gäller som en av New York-regionens långsammaste regionala järnvägssträckor. Nu verkar det som om en viktig trafikpolitisk förbättring i form av ett nybyggnadsprojekt äntligen kan påbörja.

LIRR Expansion Projekt omfattar byggandet av ett tredje spåravsnitt på cirka 16 kilometer från Floral Park till Hicksville, som används för tåg från New York till Port Jefferson, Oyster Bay, Ronkonkoma, och Montauk längst österut på Long Island.

Denna sträcka utnyttjas av cirka 40 procent av LIRR:s passagerare, men kapaciteten är starkt begränsad under högtrafik, när båda spåren används av tågen antingen på väg in i eller ut ur New York -city, vilket begränsar möjligheterna för resor inom Long Island.

Byggandet av ett tredje spår kommer att möjliggöra dubbelriktad trafik under rusningstiden och minska risken för förseningar, som sprider sig över hela nätverket när fel inträffar. Ett extra spår kommer också att eliminera sju plankorsningar längs projektavsnittet, vilket kommer att öka trafiksäkerheten på Long Island.

New York guvernör Andrew Cuomo säger att utbyggnaden kommer att förbättra LIRR:s service, öka dess tillförlitlighet och säkerhet för både boende och pendlare på Long Island och i Nassau County.