Västra Götalandsregionen vill rädda länsjärnvägarna

Foto: Wikimedia/Bengt Larsson

Driver kampanj för att staten ska bygga dubbelspår Göteborg-Borås-Ulricehamn-Jönköping.

Staten har mer eller mindre lämnat regionjärnvägarna i sticket menar regionala politiker i Västra Götaland.

– För oss gäller det att driva opinion för att få regering och riksdag att plocka fram mer pengar - inte minst de regionala banorna, säger regionrådet Johnny Magnusson till Borås-Tidning.

Och han tycker att beteckningen som Trafikverket använder - "det lågtrafikerade järnvägsnätet" - är missvisande.

– Vi har en miljon resenärer om året på Bohusbanan. Och nu bygger regionen för egna pengar mötesspår i Grohed för att klara mer trafik, vi kan inte vänta.

Regionen vill också driva kampanj för att staten ska börja bygga dubbelspår Göteborg-Borås-Ulricehamn-Jönköping.