Kostnaden för det internationella järnvägsprojektet Rail Baltica rusar

Bild: Wikipeida

Kommer att uppgå till 5,8 miljarder euro

Enligt de senaste beräkningarna kommer kostnaden för det internationella järnvägsprojektet Rail Baltica, inklusive byggandet av Kaunas-Vilniusavsnittet, att uppgå till 5,8 miljarder euro. Estlands andel uppskattas till 1,3 miljarder euro. Det är en kraftig ökning jämfört med den analys som gjordes 2011 av Aecom, som beräknde priset tll cirka 3,8 miljarder euro.
 

– När det gäller sådana megaprojekt är det viktigt att hålla reda på priserna på olika komponenter såsom byggnadsverk och material, broar och viadukter, ekodukter och miljörelaterade åtgärder som kan förändras över tid, säger vd för Rail Baltic Estland Indrek Orav.
 

– Jämfört med 2011 har den totala kostnaden för projektet stigit och med fem miljarder euro. Lägger man till byggandet av Kaunas-Vilnius-anslutningen, får vi en kostnad av cirka 5,8 miljarder euro. Kostnaden för det estniska avsnittet ett har varit stabilt under de senaste åren på cirka 1,3 miljarder euro och den estniska statens medfinansiering beräknas till 250-300 miljoner euro, tillägger Indrek Orav.