UPS utökar godstågstrafiken mellan Kina och Europa  

Foto: UPS

UPS meddelar att ytterligare sex stationer ska läggas till i den multimodala tågförbindelsen mellan Europa och Kina, i den tjänst som heter Preferred full och less-than-container load (FCL och LCL).

Det ökade antalet stationer kommer att ge de kunder som fraktar gods på världens mest intensiva handelsförbindelse fler möjligheter att minska kostnaderna i leveranskedjan och en bättre balans mellan kostnad och tid-i-transit.

De stationer som tillkommer i Kina är Changsha, Chongqing, Suzhou och Wuhan vid sidan av de befintliga stationerna i Zhengzhou och Chengdu. I Europa läggs Duisburg i Tyskland och Warszawa i Polen till befintliga stationerna i Lodz och Hamburg.

- Vår tågservice mellan Kina och Europa kan spara kunder upp till 65 % jämfört med flygfrakt och förbättra tid-i-transit med 40 % jämfört med traditionell sjöfrakt, säger Cindy Miller, vd för UPS Global Freight Forwarding. Genom att ge våra kunder fler alternativ att balansera kostnader och snabbhet i leveranserna, underlättar vi handeln mellan Kina och Europa.

De fyra nya kinesiska stationerna valdes utifrån sin närhet till lokal industriell tillverkning och för att de är kommersiella och kulturella centra i inre Kina.
I Europa ligger Duisburg i hjärtat av det industriella Ruhrområdet i Tyskland med tillgång till sjötransporter, järnväg, väg- och flygtransporter. Den nya stationen i Warszawa betjänar Polen, som är en växande ekonomi inom EU och ett centrum för den expanderande e-handeln, FOU och industriell tillverkning.