Handelskammaren vill se station i Fosie

Foto: Sydsvenska Handelskammaren

Sydsvenska Handelskammaren har i ett öppet brev till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) uttryckt sitt stöd för en satsning på en järnvägsförbindelse i Fosie i södra Malmö.

Sydsvenska handelskammaren har under de senaste veckorna följt debatten om Malmöringen och den planerade järnvägsförbindelsen på de befintliga spåren till Svågertorp. Fosie, som idag saknar tågtrafik och endast har begränsad kollektivtrafik, skulle genom ökad tillgänglighet skapa goda förutsättningar för sysselsättningen i Malmöregionen inklusive Greater Copenhagen. Genom god tillgänglighet till arbetsplatser ger man företagen bättre förutsättningar till en stark kompetensförsörjning och möjligheter att växa.
Källa: Handelskammaren