Ett steg närmare Hyperloop mellan Finland och Sverige

Dubai var den första regionen att gå vidare med hyperloop-testprogram 2016. Nu verkar Finland följa efter i något kallare klimat. Foto: Hyperloop project
Så kanske kommer hyperloopsträckans färdbiljetter att se ut mellan Helsingfors och Stockholm. Foto: Hyperloop project

Utredningen om en supersnabb Hyperloopförbindelse mellan Åbo och Helsingfors går vidare. Den skulle vara det första verkligt konkreta steget i försöken att skapa en hyperloopsträcka mellan Helsingfors och Stockholm. Nu utreds också om det är möjligt att bygga en testbana mellan Åbo och staden Salo.

Det blir konsultföretaget Ramböll som gör utredningen och beställare är Salo stad som har fått finansiering av teknologicentret Tekes för att utreda möjligheterna att bygga en Hyperloopbana.

Med Hyperlooptekniken reser passagerarna i en kapsel genom ett rör med mycket lågt lufttryck, nära vakuum. Kapslarna kan innehålla både frakt och människor. Målet är att förbindelsen färdas i hastigheter upp till 1200 km/h.

Utredningarna genomförs för att klargöra miljökraven och se vilka följder en supersnabb förbindelse kunde ha på närliggande miljön och övriga markområden.

Samtidigt görs en detaljerad teknisk utredning om vilka förutsättningar det finns att bygga en testbana. Bland annat vill man utreda vilka lov som krävs, hur stor miljöpåverkan banan kan ha samt vad det kan krävas ur stadsplaneringsperspektiv.

- Vi vill inledningsvis utreda möjligheterna att bygga en 15 km lång testbana från Salo västerut, säger stadsarkitekt Jarmo Heimo vid Salo stad till tv-sändare Yle. På lång sikt är målet en längre förbindelse fram till Åbo,

Finansieringen av testbanan är fortfarande öppen och tidtabellen är inte fastslagen men målet är inställt på nästa år.

Enligt staden Salos stadsarkitekt krävs det stora summor för att ro i hamn ett sådant här projekt men förhandsintresset har varit stort. Han tror att det är möjligt att hitta riskkapital som möjliggör en testbana.

Om en testbana byggs och genomförs i Salo betyder det ett lyft för sysselsättningen. I dag brottas staden med hög arbetslöshet men en Hyperloopförbindelse kunde få ett symboliskt värde som skulle locka folk och företag till orten tror Heimo.

Testbanan skulle kunna sysselsätta 600-700 forskare och annan personal permanent. Dessutom skulle 2000 ingenjörer och annan byggpersonal sysselsättas årligen i fem års tid då byggandet av testbanan och den längre förbindelsen pågår.

Kritiken mot de planerade Hyperloopbanorna har varit stor världen runt och enligt kritikerna lovar företaget Hyperloop One något som de inte kan uppfylla.