Stockholms Handelskammare vill stoppa spårvägarna

Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Den snabba utvecklingen av elbussar öppnar helt nya möjligheter för en modern och miljövänlig kollektivtrafik. En utbyggnad av ett system med elbussar leder till lägre kostnader och snabbare byggtid i jämförelse med dyra spårvägslösningar.

 

- Elbussar är framtidens kollektivtrafik eftersom de är miljövänliga, tysta och flexibla. Att göra en storskalig utbyggnad av spårvägssystemet är inte ekonomiskt försvarbart och därför är det förvånande att förslagen dyker upp igen. De bör stanna i malpåsen. Elbussar är det moderna alternativet.

Det säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.
- Kollektivtrafikresandet i Stockholmsregionen måste öka. En modern region måste ha en miljövänlig och kostnadseffektiv kollektivtrafik. Elbussar uppfyller dessa kriterier, avslutar Fredrik Sand. 

En elbussrapport från Stockholms handelskammare visar:
* Spårväg City bör läggas ned och ersättas med elbussar. Planerna på förlängning till Ropsten bör stoppas.
* Underhållskostnaden för spårväg är tio gånger högre än för elbuss
* Den snabba utvecklingen av elbussar öppnar helt nya möjligheter för en miljövänlig kollektivtrafik. Genom att investera i elbussnät kan man utnyttja befintliga gator och vägar på ett smart sätt istället för att bygga dyra spår.
* Att bygga och driva fyrans buss som spårväg blir fyra till sex gånger dyrare än med en ny elbusslinje. Utredningen om att göra stombusslinje fyra till spårväg bör stoppas innan den kostar en enda krona.
* Spårväg Syd blir bättre som kapacitetsstark busslinje.
* Tvärbanan till Kista blir för dyr och bör göras om till busslinje.