Italien satsar 5 miljarder euro på spårbundna godstransporter

Statliga järnvägsbolaget FS:s koncernchef Renato Mazzoncini anser att omstruktureringen av transportföretaget Mercitalia utgör en viktig del i den 10-åriga strategiska planen som presenterades i september 2016. Foto: Italienska järnvägsbolaget FS.

"Radikala förändringar" förväntas inom Italiens spårbundna frakt- och logistikmarknad i snar framtid sedan landets järnvägsbolag, Ferrovie dello Stato Italiane, FS, lanserat transportföretaget Mercitalias omstrukturerade verksamhet.

"Radikala förändringar" förväntas inom Italiens spårbundna frakt- och logistikmarknad i snar framtid sedan landets järnvägsbolag, Ferrovie dello Stato Italiane, FS, lanserat transportföretaget Mercitalias omstrukturerade verksamhet.

Italiens transportminister Graziano Delrio hänvisade i Milano, den 20 februari 2017, till FS:s stora investeringar, som utgör en "drivkraft" för landets tillväxt. Upp till 5 miljarder euro kommer att satsas på fraktverksamheten på järnvägen under nästa årtionde.

FS:s styrelseordförande Gioia Ghezzi förutspådde att järnvägens andel av godsmarknaden, som för närvarande uppgår till omkring 13 procent av alla transporter, kan komma att omfatta 50 procent år 2030. Ghezzi räknar med att fraktintäkterna fördubblas från en miljard euro år 2016 till 2, 1 miljard euro år 2026.

Statliga järnvägsbolaget FS:s koncernchef Renato Mazzoncini sade att omstruktureringen av Mercitalia utgör en viktig del i den 10-åriga strategiska planen som presenterades i september 2016.

Att föra samman en rad olika affärsenheter till ett enda integrerat företag och därmed eliminera dubbelarbete, skapas en effektivare ”fraktpool” med 4 000 anställda. Mazzoncini sade att den nya strukturen hade tagits fram i nära samarbete med kunder och partners och tillade att välfungerande kundtjänst var "en viktig del av FS:s uppdrag".

Orsakerna till omstruktureringen anses vara järnvägens "alltför Italo-centrerade" uppbyggnad, som inte lämpar sig för effektiv verksamhet.

Mercitalia har "ändrat sin vision" och kommer att koncentrera resurserna på europeiska järnvägskorridorer. Detta skulle innefatta en nystart av internationell godstrafik exempelvis under TX Logistiks varumärke.

FS:s strategiska plan förutser kostnader på 1,1 miljard euro för lok och rullande materiel samt 300 miljoner för nya terminaler. Drygt 100 miljoner euro delas till intermodala terminaler och en liknande summa för IT- och säkerhetsinitiativ.

Mercitalia Rail har nyligen kommit överens om att leasa 20 elektriska godslokomotiv enligt ett fullserviceavtal. I samarbete med TX Logistik har man bjudit in intresseanmälningar om leverans och underhåll av ytterligare 125 godslokomotiv, med avlämning från mitten av 2018 med en leveranshastighet av två lok per månad.