Italienskt samarbete om vätgasdrift på järnvägen

Italienska energiföretaget Snam och tågoperatören FS National Group samarbetar för att utveckla vetgasdrift för landets järnvägar. Foto: FS Nationale Italiane

Italienska tågoperatören FS National Group och energiföretaget Snam kommer gemensamt att utvärdera vätgasdriftens tekniska och ekonomiska genomförbarhet inom järnvägssektorn och utifrån detta utveckla lämpliga affärsmodeller.

Företagen kommer att experimentera med produktion, transport, komprimering, lagring, leverans och användning av vätgas så att det blir möjligt att genomföra gemensam finansiering eller en anbudsprocess.

Ett samförståndsavtal för samarbete undertecknades nyligen av de två företagens högsta chefer.

- Det avtal som vi undertecknade med Snam bekräftar vikten för FS Italiane när det gäller att uppmuntra hållbar rörlighet, i linje med European Green New Deal, sade FS Groups VD Gianfranco Battisti.

- Vätgasjärnvägstransporter är en grundläggande innovation som kan öka miljömässig hållbarhet för både godstransporter och persontransporter på de återstående delarna av den icke-elektrifierade järnvägen.

- Vi tar ett viktigt steg när det gäller att främja vätgasdriftens värdekedja i Italien med utgångspunkt från sektorer som är avgörande för avkolning. Dessa är transporter av människor och varor. Tack vare samarbetet mellan FS Italiane och Snam kan vi nu skapa infrastruktur för snabb konvertering av tåg, som för närvarande bedrivs med diesel, till vätgas och därmed erhålla tekniskt ledarskap när det gäller kapitalisering på internationell nivå, undertrök Snams VD Marco Alverà.

I juni i år undertecknade Snam och Alstom ett femårigt avtal för utveckling av vätgaståg och tillhörande infrastruktur. Enligt avtalet kommer Alstom att tillverka och underhålla ny- eller ombyggda vätgaståg, medan Snam ska utveckla infrastruktur för vätgasproduktion, transport och tankning.