Konsultarbetet om tunneln mellan Helsingfors och Tallinn inleds

FinEst är ett samarbetsprojekt som ska förbättra förbindelserna mellan Helsingfors och Tallinn. Utöver en tunnel handlar det också om att utveckla smarta lösningar för att göra existerande trafik smidigare. Foto: Sweco

Det har reserverats 1,3 miljoner euro för en avgörande utredning om en järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn och vidare till kontinenten är hållbar. Och nu inleds konsultarbetet.

Det har reserverats 1,3 miljoner euro för en avgörande utredning om en järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn och vidare till kontinenten är hållbar. Och nu inleds konsultarbetet.

Det är främst två förutsättningar som behöver utredas innan politikerna kan ta ställning till byggstarten, det tekniska och det ekonomiska, säger Taneli Antikainen på Trafikverket till sändaren och finländska nättidningen Svenska YLE.

Konsulterna ska utreda om om tunneln går att genomföra rent tekniskt och hur mycket det kostar. Sweco är ett av flera konsultföretag som är involverade i den tekniska processen.

Om den tekniska undersökningen visar sig hållbar, är det dags för ekonomerna att räkna ut kostnaderna. Det som konsulterna, Trafikverket och de estniska myndigheterna tar fram blir beslutsunderlaget för politikernas framtida beslut.