Första Sverigeförhandlingen i hamn

SJ har på bara fyra år skapat närmare 800 000 resor på Västkustbanan. Foto: SJ

Avtalen omfattar 18 530 nya bostäder och flera infrastruktursatsningar

Signeringen av de första avtalen mellan Sverigeförhandlingen, Region Skåne och kommunerna Lund och Helsingborg innebär att Sveriges största utmaning tas på allvar, säger SJ i en kommentar. Avtalen omfattar 18 530 nya bostäder och flera infrastruktursatsningar.

– Sverigeförhandlingens första avtal med kommunerna i Skåne innebär en förstärkning av kollektivtrafikens expansiva fas med fantastiska resandeökningar och höga ambitioner för fler och nöjdare resenärer. Resandet inom kollektivtrafik med Skånetrafiken har ökat 18 år i rad och SJ har på bara fyra år skapat närmare 800 000 resor på Västkustbanan Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg samt iakttar stadiga ökningar på fjärrsträckorna utefter hela Södra stambanan Malmö-Stockholm, säger Crister Fritzson, vd SJ.

Enligt SCBs kommer befolkning öka till 12 miljoner invånare 2040. Triangeln Köpenhamn/Malmö - Göteborg - Stockholm kommer att ha 10 miljoner innevånare. Därför är SJ starkt positivt till de planerade höghastighetsjärnvägarna.

– Samtidigt som tågtrafiken ökar minskar inte de fossilbaserade trafikslagen såsom bil och flyg. Därför välkomnar SJ nya satsningar på infrastruktur och i inte minst de planerade höghastighetsjärnvägarna. Tågtrafiken bidrar till samhällets blodomlopp och skapar hållbara samhällen, säger Crister Fritzson.

Regeringens vision är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Transportsektorn behöver bidra. Hela 78 procent av den svenska oljeimporten går idag till transporter. Om Sverige ska uppnå klimatmålen behöver utsläppen sänkas betydligt och då spelar järnvägen en avgörande roll.