Ökad konkurrens på järnvägarna

Foto: SL

För resenärerna har den ökade konkurrensen lett till sänkta biljettpriser, ett mer varierat reseutbud och kortare restid.

Trots att persontrafiken på järnväg är avreglerad sedan 2010 har konkurrensen på spåren varit begränsad. Nu börjar marknaden öka farten med fler järnvägsföretag och ökat utbud. Utvecklingen är tydligast på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Transportstyrelsen har under ett antal år arbetat tillsammans med Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan för att analysera utvecklingen av persontrafiken på järnväg. Fokus har riktats mot att lyfta fram effekter av att marknaden öppnats för konkurrens och som varit till nytta för resenären.

– Vi ser att marknaden sakta växlar upp. Det är framför allt MTR:s inträde på marknaden som bidragit till att SJ fått konkurrens inom snabbtågssegmentet på sträckan mellan Stockholm och Göteborg, säger Johan Brandström, utredare på Transportstyrelsen.

Även den regionala trafiken börjar allt mer konkurrera med kommersiella aktörer. Det kan ses bland annat längs Västkustbanan och mellan Stockholm och Uppsala, där SJ tvingats effektivisera sina resor för att möta konkurrensen från den skattesubventionerade regionaltrafiken. Avregleringen har således främst haft effekt på enskilda sträckor.