Trafikverket behöver förbättra tilldelningen av tid i spåren

Foto: SJ

Det har gått långsamt för Trafikverket att ställa om till den öppna järnvägsmarknaden.

Transportstyrelsen anser att Trafikverket behöver förbättra processen med att tilldela tid i järnvägsspåren. Trafikverkets uppgift är svår, men det är ändå rimligt att kräva att de gör mer. Det är en av slutsatserna i en ny rapport om Transportstyrelsens tillsyn av kapacitetstilldelningen.

– Trafikverket tar fram fungerande tågplaner som tillfredsställer de flesta önskemålen från sökande, men ofta räcker inte det för att leva upp till lagkraven. Många av de brister som pekades ut i tillsyn för tio år sedan är fortfarande aktuella, säger Gustav Sjöblom, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har låtit Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, analysera förutsättningarna för en samhällsekonomiskt effektiv kapacitetstilldelning. En slutsats är att Trafikverket har en svår uppgift utifrån järnvägslagens krav. Transportstyrelsen anser ändå att det är rimligt att kräva att Trafikverket gör mer.

– Det har gått långsamt för Trafikverket att ställa om till den öppna järnvägsmarknaden. Det innebär att det fortfarande finns en utvecklingspotential i den nuvarande modellen. Vår ståndpunkt är att Trafikverket bör få chansen att slutföra sitt pågående utvecklingsarbete innan det genomförs någon större reform av kapacitetstilldelningen, säger Gustav Sjöblom på Transportstyrelsen.