Regionen medfinansierar Inlandspendeln

Inlandsbanan. Foto: Sverker Berggren

Region Jämtland Härjedalen beslutade igår tisdag att finansiera projektet Inlandspendeln som Inlandsbanan håller i med 2,35 miljoner kronor, vilket nu innebär att trafiken kan starta som planerat.

Med knappt 85 % av projektets totala omslutning på 10,2 miljoner har Inlandsbanan redan nu tryckt på startknappen. Projektet startas som tidigare planerat upp med trafikstart av dagtåget (tidigare Snötåget) den 22:a december och arbetspendlingarna Åsarna-Östersund samt Orsa-Mora den 9:e januari. Till Region Dalarna kommer det senast nästa vecka att sökas projektstöd om totalt 1,2 miljoner för att utreda kostnaderna att bedriva modern persontrafik på Inlandsbanan, och vilka beteendeförändringar som behövs för att flytta pendling mellan Orsa och Mora från bil till kollektivtrafik. En av aktiviteterna för att särskilt lyfta detta blir att visa upp en modern motorvagn för trafik på Inlandsbanan.

– Dagens besked från Region J/H är ett bevis att intresset och viljan att köra modern persontrafik på Inlandsbanan finns. Det har visats både i politiska beslut och i det enorma stöd och engagemang från våra ägarkommuner och inte minst synts i det stora mediala intresset, säger Peter Ekholm vd Inlandsbanan.

Projektet Inlandspendeln kommer att pågå i sex månader, fram till 11:e juni då den ordinarie sommartrafiken startar. Tanken med projektet är att påvisa behovet av modern persontrafik på järnväg genom inlandet och hur det kan bidra till regional utveckling. Inlandet har utvecklats enormt med besöksnäringen som ny basnäring. Det har skapat nya möjligheter och krav på bättre infrastruktur. Med fungerande tågförbindelser får inlandets besöksnäring bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft.

– Vi har samma priser som länstrafiken, till exempel så gäller länstrafikens kort och periodbiljetter vilket medför att alla ungdomar med busskort kan åka med tåget, avslutar Peter Ekholm.