ÅF projekterar del av Norrbotniabanan

Norrbotniabanan riskerar att försenas. Karta: Norrbotniabanan

ÅF anlitas av Trafikverket för planering och projektering av Norrbotniabanan, den del som ska gå i genom Skellefteå kommun.

Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg på 27 mil mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Den nya järnvägsdragningen ska i första hand förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. De positiva effekterna är stora; transportkostnaderna för godstrafiken kan minskas med cirka 30 procent och restiderna för persontrafik kan halveras vilket möjliggör arbetspendling på ett bättre sätt än idag.

Uppdraget som ÅF vunnit omfattar bland annat linjestudier och samrådshandlingar samt framtagande av tre järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivningar för delen genom Skellefteå kommun. Arbetet förväntas pågå till år 2019.

– ÅF har mycket god erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt effektivt. Vi har en unik position inom de här områdena, säger Mats Påhlsson, divisionschef för ÅFs division Infrastructure.

– På tre år har ÅF växt kraftigt inom samhällsbyggnad i Norrland. Det är glädjande att vi nu är med och vinner de stora projekten som är viktiga för regionens utveckling, säger Folke Sandberg, ansvarig för ÅFs verksamhet inom samhällsbyggnad i Norrland.