Förbättrat internet på SJ-tågen

Foto: SJ

Nu blir det betydligt enklare och säkrare att surfa ombord på X 2000. Detta enligt SJ som har gjort en rejäl satsning på ny teknik för att kunna möta dagens krav på nätkapacitet.

Med det nya nätverket ombord kommer kvaliteten på internetsurfande att höjas avsevärt. Varje passagerare som loggar in på nätverket ombord har alltid tillgång till minst 1 Mbit.

- Den riktigt stora fördelen med den nya tekniken är att det blir lika bra tilldelning var man än befinner sig i tåget. Tidigare har det varit sämre tilldelning i tågets ändar, men den nya tekniken ger en jämn fördelning vilket inte minst blir en förbättring för resenärer i första klass, säger David Nilsson, produkt- och konceptansvarig på SJ.

I och med att det nya nätverket har installerats har användandet ombord ökat med ungefär 100 000 inloggningar per månad och är nu uppe i över en miljon. Surftjänsterna ombord är gratis för samtliga resenärer på tåget.

Att byta ut teknik av det här slaget ombord på tåg är både komplicerat och dyrt. SJ väljer därför en teknik som blir hållbar över tid.

- Vi gör den här satsningen för att våra resenärer ska kunna få så mycket nytta och glädje av sin tågresa med oss som möjligt. Tyvärr finns det dock fortfarande platser längs järnvägen som har dålig täckning. Jämfört med vägnätet är täckningen längs järnvägsspåren i regel sämre, men vi arbetar hela tiden för att i samråd med mobiloperatörerna påverka täckningen, säger David Nilsson.

Samtidigt som SJ har arbetat med den här satsningen på teknik ombord, har Trafikverket tillsammans med teleoperatörerna gjort en satsning på bättre täckning i tunnlarna utmed Grödingebanan söder om Stockholm.