10 000 renar påkörda av tåg och bilar

Foto: Wikimedia

Ledamöter från Sametingets styrelse har träffat infrastrukturministern Anna Johansson och tagit upp frågan om trafikdödade renar. Sametinget lade fram färsk statistik som visar att över 10 000 renar dödats genom påkörning av tåg eller bil under de senaste fem åren. Sänkta hastigheter på vägarna och stängsel längs järnvägen är kravet från renägarna rapporterar Radio P4 Västerbotten.

Infrastrukturministern menade att det var bra att få träffa Sametinget och få deras syn på problemartiken. Men samtidigt hänvisar Anna Johansson till att det är Trafikverket som har ansvaret för frågan om trafikdödade djur.

– Det måste ställas mot andra behov, för människor som behöver åka längs vägarna och vilka konsekvenser det kan få i andra riktningen, men den möjligheten har ju trafikverket att om man bedömer att en väg behöver en hastighetssänkning för att uppnå vissa mål så har trafikverket möjlighet att titta på sådana frågor, säger Anna Johansson till Radio P4 Västerbotten.