Alstom får tysk EBA-certifiering

Foto: Pixabay

Alstom har fått ett godkännande för sin produkt NBT från Eisenbahn-Bundesamt, EBA, den tyska järnvägsbyrån. NBT är Alstoms ballastfria spårsystem (fixerade spår) för höghastighetståg och konventionella järnvägssystem. Detta ballastfria spårsystem är utvecklat speciellt för blandad trafik med max driftshastighet på 360 kilometer i timme.EBA klassificar NBT-lösningen som "Zulassung Zur Betriebserprobung", som betyder "godkänt för driftstestning". EBA är erkänt världen över för sin erfarenhet inom utvecklingen av ballastfria spårsystem som de fått under de senaste 40 åren från det tyska höghastighetsjärnvägsnätet. Två huvudaktörer i inom den tyska järnvägen har haft ett nära samarbete med Alstom för detta godkännande: TÜV, TÜV Rheinland Inter Traffic GmbH / ACR - Assessment & Certification Rail Office, som är en internationell grupp som fungerar som Notified body, NoBo, samt Institutionen för samhällsbyggnad, geo och miljöteknik vid TUM, Münchens tekniska universitet.Alstom har tillsammans med andra aktörer utvecklat NBT för infrastrukturägare som behöver fixerade spår då dessa järnvägsspår har en längre livslängd och högre tillgänglighet. De kan också installeras snabbare än traditionella ballastfria spårsystem och användas för blandad trafik (både passagerartrafik och godstrafik). NBT bygger på en innovativ design av spårplattorna (slabtrack) som är inspirerade av beläggning på väg. Byggprocessen kommer från den beprövade Appitrack-tekniken som ger en snabbare byggnation då man kan lägga 300 meter spår per dag och tiden för spårläggningen reduceras med 40 procent.