Harri Lukkarinen ny verkställande direktör för VR Track

Foto: VR Track

Harri Lukkarinen har utsetts till ny verkställande direktör för VR Groups infrabolag VR Track. Han inleder uppdraget genast. Bolagets förre verkställande direktör Ville Saksi sade upp sig i september. Harri Lukkarinen har hittills ansvarat för VR Tracks byggningsaffärsverksamhet och tidigare även arbetat som utvecklingsdirektör. Han har arbetat i bolagets tjänst sedan 2005. – Harri Lukkarinen har en gedigen erfarenhet från infrabranschen. Han har varit med och utvecklat VR Tracks inhemska affärsverksamhet och påvisat ypperligt kunnande i reformeringen av bolaget. Branschen står inför stora utmaningar. Samtidigt som konkurrensen skärps söker VR Track kraftig tillväxt även inom nya affärsområden. Ett utmärkt exempel på detta är Tammerfors spårvägsallians där bolaget deltar. Jag ser att Lukkarinen har utmärkta förutsättningar och förmågan att vida-reutveckla VR Track, förbättra bolagets kundnärhet och skapa nya tillväxtmöjligheter, konstaterar VR Groups verkställande direktör Rolf Jansson. – Det är fint att ta emot det nya uppdraget och tillsammans med våra proffs få göra VR Track till en allt starkare expert, konstaterar Harri Lukkarinen. Det har påträffats brister i de järnvägsobjekt vars underhåll VR Track ansvarar för. Bolaget beklagar de misstag som gjorts och förhåller sig till saken med yttersta allvar.

– VR Track har över 150 års erfarenhet av att bygga banor och stora projekt. Vi vill återföra förtroendet till vår verksamhet och vi har redan nu gjort stora förändringar för att undvika liknande fel. För oss är det viktigt att vara värda förtroendet och att genomföra infraprojekten och entreprenaderna med god kvalitet och säkert. Vi deltar även kraftigt i utvecklingen av hela branschen och dess teknologi för att kunna erbjuda våra kunder allt bättre tjänster, betonar Lukkarinen.