Mer än varannan resenär väljer tåget i jul

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Reserapporten visar hur tågresandet ser ut i Sverige för resenärer som åker med SJ. Den ger också en framåtblick med en undersökning om vilka resplaner som finns under jul och nyår. Dessutom presenteras en övergripande bild av utvecklingen på SJs större linjer samt en analys av hur resandet ser ut till och från Malmö, Göteborg, Karlstad, Linköping, Stockholm, Sundsvall och Luleå.

Under perioden 5 oktober–13 oktober genomförde undersökningsbolaget Mind Research en webbenkät riktad till medlemmar i SJ Prio. De drygt 1000 personer som svarade var resenärer från Malmö, Göteborg, Karlstad, Linköping Stockholm. Sundsvall och Luleå.

När det gäller jul-och nyårsresor planerar 7 av 10 att göra en resa i Sverige. Mer än hälften av de som planerar en resa i jul kommer att resa med tåg.Ungdomar, 16–25 år, planerar att resa i större utsträckning än övriga åldersgrupper och i hög utsträckning med tåg. Att tåget är bekvämt, enkelt eller miljövänligt är de vikti­gaste anledningarna till att resenärerna väljer tåget enligt undersökningen.

De senaste årens trend att allt fler väljer att ta tåget när de ska resa är mycket tydlig. Sedan 2013 har SJ haft en stabil ökning i antalet resor, både på helåret och under tredje kvartalet. SJ har cirka 25 miljoner resor per år och under det senaste kvartalet 2016 såldes drygt sex miljoner tågresor.