De vill se en ny stambana genom Småland

Bild: Växjö kommun

Under ett riksdagsseminarium presenterade Nätverket Höghastighetsbanan sin strategi för hur en ny stambana för tåg mellan Stockholm och Malmö kan byggas. I publiken fanns riksdagsledamöter från bland annat trafikutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Riksdagsseminariet är ett led i Nätverket Höghastighetsbanans arbete för att påverka riksdagen att se fördelarna med en östlig dragning av en ny stambana genom Småland.

Presentationen fokuserade på hur en ny stambana kan byggas ut i etapper där varje etapp kan avlasta den hårt trafikerade Södra stambanan samtidigt som den blir en del av en ny stambana.- Vårt förslag går helt i linje med regeringens infrastrukturproposition och innebär ett successiv utbyggnad till de pendlingsorter som finns längs med södra stambanan idag, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Genom att bygga i etapper kan trafiken successivt flyttas från Södra stambanan till den nya stambanan och på så sätt frigöra mer kapacitet. En uppdelning i etapper gör det lättare att hantera investeringsmässigt. Varje etapp måste visa på en samhällsekonomisk nytta.- Som första prioritet måste kapaciteten stärkas i Skåne med en ny bana mellan Lund och Hässleholm. Mer spår i Skåne förbättrar pendlingsmöjligheterna för Kronoberg, Kalmar och Blekinge och innebär att Öresundsregionen växer, säger Patrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona kommun.

Vid årsskiftet ger regeringen Trafikverket de direktiv som ska ligga till grund för arbetet med den nationella trafikplanen som ska beslutas våren 2018.