”En tunnel mellan Helsingfors och Tallinn alltmer konkret”

Tunnelprojekt mellan Helsinfors och Tallinn tar konkret form. Ritning: Markku Björkman

Inom mindre än tio år kan en tunnel mellan Tallinn och Helsingfors bli verklighet.

- Det går framåt och blir mer konkret hela tiden, berättade Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri nyligen för finska radion YLE:s svenska sektion.

Helsingfors stad har en utredande roll i projektet, Europeiska kommissionen har beviljat 1,3 miljoner för en genomförbarhetsstudie som ska bli klar 2017. Entreprenören, Peter Vesterbacka, en av de drivande krafterna bakom tunneln, anser att en tunnel är en nödvändighet för att hålla Helsingfors kvar på Europa-kartan

Projektet, som än så länge bär namnet FinEst är enligt YLE ett samarbete som ska förbättra förbindelserna mellan Helsingfors och Tallinn. Utöver en tunnel handlar det också om att utveckla smarta lösningar för att göra existerande trafik smidigare. Anslutningsparkering och rutter för tung trafik är kritiska punkter för bägge städerna där hamnarna ligger centralt.

Enligt Vesterbacka är det ett fullt realistiskt mål få ihop de upp till 15 miljarder euro som tunneln skulle kosta från privata finansiärer. Räntorna är låga och det finns ett tryck av överflödigt kapital som söker investeringsobjekt.

- I bästa fall kan vi börja bygga 2018 och 2024 kan tågförbindelsen tas i bruk- det är en stram tidtabell men den är fullt möjlig, betonade Vesterbacka.

Han berättade för Svenska YLE att i somras var han gäst på en middag där också några estniska ministrar var med. Även tunneln diskuterades, och det rådde enighet om att det har pratats tillräckligt om projektet, nu var det dags att göra något.

Tunnelns längd blir mellan 60 och 80 km beroende på vald sträckning, och blir därmed världens längsta tunnel under havet. Bygget beräknas kosta 9-13 miljarder euro

Källa: Svenska YLE, Finland