Gnagarsäker fiberkabel installerad vid schweiziska järnvägen

Schweiziskt tåg i en uppförsbacke vid Kreuzstrasse. Foto: Wikipedia Common

Holländska företaget Triotronik och installationsfirman Arnold genomförde nyligen ett ambitiöst projekt i Schweiz. För Upc cablecom fullbordade företagen ett omfattande projekt längs bansträckningen Berikon–Dietikon. Över en sträcka på 8 km skulle ett minirör på 20/16 mm läggas i en banvall och in i detta rör skulle Triotroniks nya minikabel med 288 fibrer av typen LTMC 12x24 blåsas. Under planeringen tog kunden upp frågan om skydd mot gnagare. Sedan Triotronik börjat arbeta med mikrorör och kablar har man ännu inte råkat ut för några söndergnagda rör. Enligt företaget finns inte något 100-procentigt skydd mot gnagare, men Triotroniks representanter anser att det nya röret är tillräckligt glatt och har en sådan syntetisk materialsammansättning som inte tilltalar gnagare. Därför betraktas minirör och minikablar av företaget som mycket gnagarsäkra.

Under en natt installerades cirka 5 000 meter minirör, förklarade triotroniks representant på företagets hemsida. Vid en normalt sett kritisk järnvägskorsning kunde man med relativt liten ansträngning skära till röret och skarva det under korsningen. Ytterligare anslutningar kunde därefter göras utan några fler inskränkningar i trafiken. Den stora fördelen med kanaliseringssystemet är, enligt företaget, dess mångsidighet: växlingen mellan inläggning och indragning till inblåsning sker direkt.