Järnvägs-industrins reaktioner på Trump-seger

Foto: NIB

Den amerikanska järnvägsindustrin ser överlag positivt på valet av Donald Trump som USA:s nästa president.  American Public Transportation Association (APTA), en branschförening för kollektivtrafikaktörer, konstaterar i ett uttalande att Trump under sin kampanj talat sig varm om behovet av ökade infrastrukturinvesteringar och APTA är ”tacksam över att ha haft möjlighet att dela sina perspektiv och sitt kunnande med [Trumps] övergångsorganisation de senaste månaderna” .

APTA:s  medlemmar kommer att "stå redo att bygga vidare på detta arbete med tillträdande president Trump och vice-president Pence om en vitalisering av vår ekonomi och jobbskapande genom stora federala investeringar i infrastruktur” heter det i uttalandet.

Även godstransportsektorn hyser höga förhoppningar på Trumps  kommande politik. Edward R Hamberger, som leder organisationen Association of American Railroads säger att Donald Trump förstår många av det här landets utmaningar och understryker att godstransportsektorn är ”ivrig att samarbeta med den nya administration och kongressen, och att hjälpa till att driva en politik som kommer att sporra ekonomisk tillväxt, stödja kvalificerade jobb och ytterligare befästa USA:s ställning som världsledare”.

AAR hoppas att Trump snabbt kommer att ta itu med brännheta frågor som en omfattande skattereform för att minska företagsskatten, ”en översyn och en reform av det förstörda regelverket och anammande av rättvis och öppen handel”.