Nu läggs spåren mellan Köpenhamn och Ringsted

Per Jacobsen, administrativ direktör på Banedanmark. Foto: Christoffer Regild

Nu har spåren börjat läggas i det danska dubbelspårsprojektet Köpenhamn-Ringsted. På plats vid byggstartsceremonin den 28 oktober fanns Hans Christian Schmidt, landets transport- och byggminister, som fick äran att lägga sträckans första stycke räls.

- De stora markarbetena, broar, tunnlar, faunapassager och de anslutande vägarna är klara och med denna fas markeras en viktig milstolpe i projektet, säger Per Jacobsen, administrativ direktör på Banedanmark, som också han var med vid invigningsceremonin.- Med det nya spåret mellan Köpenhamn och Ringsted via Køge blir det möjligt att få en betydligt bättre tidtabell med fler tåg, kortare restider och färre förseningar.

Strukton Rail A/S är huvudentreprenör för spårläggningen av den cirka 60 kilometer långa dubbelspårssträckan och rälsarbetena väntas pågå fram till maj 2017. Därefter påbörjas arbetena med att elektrifiera samt att installera signalsystem på snabbspårssträckan. Enligt Banedanmark ska banan tas i drift december 2018.Källa: Banedanmark