Ökad trafik på Øresundsbron

Foto: Øresundsbro Konsortiet

Trafiken på Øresundsbron ökade med 4,1 procent under första kvartalet 2016. Det finansiella resultatet före värdeförändring blev 213 miljoner danska kronor, en förbättring med 6 miljoner jämfört med samma period förra året. När första kvartalet 2016 summeras, kan Øresundsbro Konsortiet konstatera att trafiken fortsatte att öka på bron. Under första kvartalet 2016 var trafikökningen 4,1 procent jämfört med samma period 2015.

Busstrafiken ökade med 16,9 procent, annan företagstrafik med 5,8 procent. Det antas hänga samman med gränskontrollerna, som skärptes den 4 januari i år. Det innebär att busstrafiken har ökat på järnvägstrafikens bekostnad.