EU antar fjärde järnvägspaketet

Foto: Creative Commons

Den 17 oktober 2016 antog rådet nya regler som syftar till att främja tågresandet i Europa. Reformen öppnar upp marknaden för inrikes persontrafik på järnväg i medlemsstaterna och skapar rättvisare villkor för tågföretagen.

Slovakiens minister för transport, byggnadsverksamhet och regional utveckling, Arpád Érsek, kommenterande beslutet:– I dag har vi rott det fjärde järnvägspaketet i hamn. Det kommer att leda till bättre fungerande tjänster. Järnvägsföretagen bör få bättre tillträde till marknaden i samtliga medlemsstater för att öka konkurrensen, och därmed valmöjligheterna och kvalitén för passagerarna. Järnvägstransporter bör främjas eftersom de bidrar till hållbar rörlighet i våra samhällen.

Det nya systemet införs stegvis. Infrastrukturförvaltarna måste uppfylla de nya kraven senast två år efter att rättsakten trätt i kraft. På grundval av tillträdesreglerna kommer operatörerna kunna starta nya kommersiella tjänster 14 december 2020. Anbudsförfarande för kontrakt om allmänna tjänster inleds sju år efter att rättsakterna offentliggjorts. För att slutföra förfarandet måste parlamentet godkänna texten vid sin andra behandling. När rättsakterna väl undertecknats av båda institutionerna offentliggörs de i Europeiska unionens officiella tidning. Det förväntas ske före utgången av 2016.

Även om fjärde järnvägspaketet enbart berör passagerartransporter kan det framöver komma att leda till liknande initiativ från EU-kommissionens sida vad gäller godstransporter på järnväg och Förbundets EU-ansvarige samt Brysselrepresentant bevakar fortsatt utvecklingen för det fjärde järnvägspaketet för att se om just liknande initiativ tas från EU-kommissionen för just godstransporter.