Sju procent fler passagerare på VRs tåg

Uleåborgs järnvägsstation i Finland. Foto: VR

Passagerarmängden i finska järnvägsbolaget VRs kommersiella tågtrafik har stigit avsevärt i år, uppger bolaget. Under januari–september har passagerarna varit cirka sju procent fler än under motsvarande period i fjol. På rutterna Helsingfors–Jyväskylä och Helsingfors–Tammerfors har tillväxten varit till och med tio procent. Hundratals nya tågturer införs i december av VR på olika håll i Finland. Bland annat Bennäs och Kyrkslätt får fler stopp.

VR ändrar tågtidtabellerna så att rutten mellan Vasa och Seinäjoki får en morgontur till i båda riktningarna fem gånger i veckan. Dessutom trafikerar kvällens sista tur till Vasa från Seinäjoki två timmar senare, med undantag av fredag. Bennäs får ett stopp på morgonen i riktning mot Helsingfors och ett på kvällen i riktning mot Uleåborg.

Av de extra tågen är 239 sådana som omfattas av den allmänna trafikplikten, som VR och Kommunikationsministeriet enades om tidigare i höst. Dessutom införs nya turer i den kommersiella trafiken i Österbotten, Villmanstrand och Imatra. Tågresan mellan Helsingfors och Uleåborg ska bli en halv timme snabbare, så att den snabbaste resan blir knappt fem och en halv timme lång, meddelar VR.

VR bedömer att tillväxten beror på att omläggningen av biljettprissystemet och på kortare restider på de centrala sträckorna. Speciellt stor har ökningen varit på sträckan mellan Helsingfors och Seinäjoki, där passagerarantalet stigit med en fjärdedel. Den kommersiella trafiken står för ungefär hälften av VRs turer.