Hector Rail förvärvar i England

Foto. Hector Rail

Hector Rails ägare EQT Infrastructure har lämnat ett oåterkalleligt erbjudande att förvärva GB Railfreight, Storbritanniens tredje största godsjärnvägsoperatör. Det föreslagna förvärvet är en integrerad del av EQT Infrastructures strategi för att skapa en ledande oberoende pan-europeisk operatör för godstransporter på järnväg genom en utbyggnad av Hector Rail Group. Avsikten är att integrera GB Railfreight i Hector Rail Group om erbjudandet accepteras.EQT Infrastructure har via Hector Rail Group lämnat in ett erbjudande att förvärva GB Railfreight Limited från Groupe Eurotunnel SE. Förvärvet är föremål för samråd med Groupe Eurotunnel representativa organ, varefter EQT Infrastructure och Groupe Eurotunnel är beredda att snabbt gå vidare med transaktionen och ingå ett bindande avtal.

Vi är mycket nöjda med EQT som ny ägare och övertygade om att EQTs industriella strategi och nätverk, omfattande godstrafik på järnväg, erfarenhet och tillgång till kapital kommer att vara värdefullt stöd till GB Railfreight i våra fortsatta tillväxtambitioner, säger GB Railfreights vd och grundare John Smith.GB Railfreight är ett välskött företag med liknande värderingar och ambitioner som Hector Rail. Det föreslagna förvärvet av GB Railfreight är nyckeln till ytterligare växande och vi ser fram emot att ta gruppen till nästa nivå, säger Joakim Landholm, vd för Hector Rail Group.