Skanska investerar vid Uppsala C

Juvelen i Uppsala. Bild: Utopia

Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset Juvelen i Uppsala. Kontorshuset på sju våningar intill Uppsala station är utvecklat av Skanska i samarbete med Utopia arkitekter och omfattar totalt 11 550 kvadratmeter brutto (BTA).

Utöver kontorslokaler kommer bottenplanet att innehålla restaurang och kommersiella lokaler. Byggnaden kommer att nå högsta nivå, Platinum, i certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Den utrustas med Skanskas patenterade metod för självförsörjning av kyla, Deep Green Cooling. Elproduktionen levereras till stor del av integrerade solceller.

Byggstart sker omgående och avsikten är att kontorshuset ska vara färdigställt före utgången av 2018.

Juvelen var Skanskas och Utopias vinnande förslag i Uppsala kommuns markanvisningstävling som utlystes 2013 med målet att skapa ett kontorshus som ska bli ett landmärke i staden. Byggnaden som är trekantig sticker ut genom sin särpräglade arkitektoniska utformning.Investeringen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det fjärde kvartalet 2016.